Levensduur Joomla 3.x nog zeker 3 jaar

Joomla is sterk in ontwikkeling en zeker de afgelopen jaren rolde de ene nieuwigheid over de andere. De versienummers volgden elkaar in ijltempo op. De overgangen van Joomla 1.5 naar 1.6 en van 2.5 naar 3.0 waren niet altijd even simpel. Vandaar dat regelmatig de vraag wordt gesteld wanneer Joomla 4 komt.

Joomla 4Hoewel daar op dit moment niets zinnigs over te zeggen valt, zijn er wel twee belangrijke uitgangspunten duidelijk.

Ten eerste is de techniek van Joomla 3 nog zó actueel dat dit geen enkele noodzaak levert om snel aan iets nieuws te denken. De features die het Joomla-project nog wil maken, kunnen allemaal gerealiseerd worden binnen het huidige platform.
Gedacht wordt aan een introductie van en productieversie Joomla 4 in 2018. Vanaf nu resten er dus nog 3 jaren waarin Joomla 3 als actuele productieversie zal gelden.

Het tweede punt is de migreerbaarheid tussen versies. Met de eerder genoemde migraties verdiende het Joomla project niet speciaal de schoonheidsprijs. Een overstap van een oude versie naar een recentere versie verliep vaak erg moeizaam. Daar is van geleerd waardoor besloten is dat de migratie van Joomla 3 naar Joomla 4 vanuit Joomla zelf beter ondersteund moet gaan worden.

Ergo: geen paniek! Er komen nieuwe versies, maar dat duurt nog een aantal jaren en migratie zullen in de toekomst makkelijker moeten worden!

Call Now Button