Cookie wetgeving aangepast

De cookiewet wordt zo aangepast dat er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Het gaat dan onder andere om cookies die de werking van websites verbeteren: de analytic cookies. 

Door de versoepeling zal internetters alleen om toestemming worden gevraagd als dit ook echt in het belang is van de privacybescherming. Voor cookies die het surfgedrag van internetgebruikers volgen, verandert er niets. Hiervoor moet nog steeds vooraf toestemming voor worden gegeven. De informatieplicht en het toestemmingsvereiste gelden daarom zowel voor Nederlandse websites als voor buitenlandse websites die zich (mede) op Nederlandse gebruikers richten.

De nieuwe wetgeving gaat in het najaar van 2013 naar de Tweede Kamer.

Call Now Button