Cookie wetgeving van kracht. Wat moet je als website eigenaar doen?

Vanaf 5 juni 2012 is de wetgeving van kracht waardoor je als eigenaar van een website/webshop expliciet toestemming moet vragen aan jouw bezoekers voor het plaatsen van cookies.
Een maatregel die zeker voor 90% van alle websites/webshops gevolgen heeft.
Welke gevolgen heeft het voor jouw website/webshop?

Bescherming burger
Met de cookie wet wil de overheid de privacy van burgers beter waarborgen. Met name partijen zoals Facebook en Google verzamelen enorme hoeveelheden gegevens van alle webgebruikers. Naar verluid doen ze dit voornamelijk om gerichte advertenties te kunnen vertonen, maar mogelijk zijn er meer aanwendingsdoelen. Deze wet wil de gebruiker bewust maken van de informatie die hij onbedoeld achter laat door te surfen op het internet.

Ook jouw site plaatst cookies!
Van alle website plaatst 90% cookies op de pc van de gebruiker! De kans dat jouw Joomla site daar ook bij hoort is dus erg groot. Het gebruik van Google Analytics en de like-button van Facebook kan cookies achterlaten. Ongemerkt ben je vanaf 5 juni dus in overtreding!
Als eigenaar van een website/webshop moet je je afvragen of en hoe je bezoekers over cookies gaat informeren en hoe je toestemming gaat vragen. Allereerst moet je je afvragen of je wel cookies gebruikt. Als je ze niet gebruikt, hoef je er logischerwijs ook geen toestemming voor te vragen en ben je klaar. Maar zoals hierboven is aangegeven, gebruiken de meeste websites/webshops gebruiken wel cookies.

Interne of externe cookies
Als jouw webstie/webshop cookies gebruikt, komt de volgende vraag: ‘Worden interne of externe cookies gebruikt?’.
Een interne cookie verzamelt weliswaar informatie maar deelt deze niet op het internet en volgt de gebruiker niet als deze de website/webshop verlaat. Voorbeelden van interne cookies zijn reactieformulieren en het winkelwagentje van een webshop.
Externe cookies hebben de bedoeling om de gebruiker over het internet te volgen over meerdere websites heen, zoals Google en Facebook dat doen.

Met externe en interne cookies begint de nieuwe wet al een beetje onduidelijk te worden. De meest gehoorde opvatting is dat je voor interne cookies geen, en voor externe cookies wel toestemming moet vragen.

Extreem hoge boete
De wetgever acht de aard van het vergrijp van het niet naleven van de cookie wet hoog. De boete voor het overtreden kan daarom ook oplopen tot €500.000. Een extreem hoog bedrag wat vast niet tegen iedere overtreder zal worden geëist maar wat wel de ernst van het vergrijp aangeeft.

Conclusie
De verantwoordelijkheid is door deze wet dus bij de website/webshop eigenaar komen te liggen en dus niet bij de dataverzamelaars zoals Facebook en Google.
Wat moet je doen als website eigenaar om aan de nieuwe cookie wetgeving te voldoen? Je moet eerst weten of je site cookies plaatst. Zo niet, hoef je niets te doen.
Zo ja, dan ben je wettelijk verplicht om iets te doen. Je kunt natuurlijk besluiten om geen cookies meer te gebruiken, bijvoorbeeld door Google Analytics en de Like button van je site te halen. Maar dat is uit het oogpunt van de eigen bezoekersinformatie en aanwezigheid in de sociale media geen optie.
Rest er dus niets anders meer als de gebruiker toestemming te gaan vragen. Voor Joomla websites/webshops is een plugin beschikbaar die de bezoeker wijst op het gebruik van cookies. De gebruiker kan hier op antwoorden ‘Accoord’ of ‘Weigeren’. Deze vraag kan als een popup verschijnen of als een balk aan de bovenzijde van de site. De bezoeker hoeft slechts eenmalig aan te geven of ie accoord gaat ja of nee.

Cookie melding

Een licentie op de software én het installeren daarvan kost € 70,- ex BTW per website.

Call Now Button