Iedereen roept dat bloggen noodzaak is, maar …..

…. niemand vertelt hoe!

Het hele internet staat vol met raadgeving om te gaan bloggen. Met bloggen krijgen sites meer aandacht van Google en wordt het mogelijk om een site hoger te laten komen in Google. Dat klopt. Maar in het wildeweg gaan schrijven heeft géén zin. Structuur is noodzakelijk!
In de BlogPlanner aanpak wordt goed nagedacht over de structuur van een blog. Op vragen als: op welk moment moet welke tekst met welk zoekwoord worden geplaatst, moet worden nagedacht. Dat is een vak apart!
  

Om te beginnen wordt samen met de website eigenaar bepaald op welke zoekwoorden de site gevonden zou moeten worden. Aansluitend wordt in Google een nul-meing gedaan op welke positie de zoekwoorden staan. Er is op dat moment nog niets gedaan aan betere vindbaarheid om een duidelijk vertrekpunt te hebben.
Vervolgens start het SEO werk met het optimaliseren van de website zelf. Alle maatregelen kunnen helpen zoals bijvoorbeeld het op een beveiligde verbinding (https://) zetten van de website, maar ook tal van andere omstandigheden, aanmeldingen en instellingen.
Daarna begint het bloggen waarbij nauwlettend de zoekwoorden waarop de klant gevonden wilt worden, in de gaten wordt gehouden. Op dagelijkse basis worden rapportages over het preseteren van de site ontvangen en geanalyseerd. Op basis van die resultaten worden de teksten aangepast.

Het nadenken over bloggen gaat zelfs zo ver dat in dit artikel rekening is gehouden met de doelstelling: hoger komen in Google! Het is bijna wetenschap, Google wetenschap.

Call Now Button