Internet marketing met Joomla is teamwork

Google Als ondernemer ben je bij voortduring bezig om jouw onderneming steeds beter te laten presteren. Ook al zou je niet bewust een marketingstrategie hebben, dan nog ben je vanuit een automatisme altijd bezig met de vier P’s (of vijf voor sommige branches) die in de marketingtheorie gebruikt worden om jouw bedrijf beter te laten scoren.

Je denkt constant na over: jouw product, de prijs, de plaats waar je jouw product wilt aanbieden en de promotie die je zou moeten maken. Als retailer heb je daarnaast nog te maken met een vijfde P: personeel.
Bij internet marketing wordt mijns inziens echter té slecht nagedacht over de vraag welke rol je als ondernemer zelf kunt spelen om jouw site beter te laten scoren. De vier of vijf P’s worden al helemaal uit het oog verloren, laat staan dat jouw website onderdeel uitmaakt van dat marketing plan. Het staat te veel apart. De website is een wereld op zichzelf.
Bij internet marketing wordt té vaak gedacht dat het een technisch proces is wat bij een IT-afdeling thuis hoort. Toegegeven: dat was ook lange tijd zo. De afdeling IT moest de zoekwoorden en metatags plaatsen en daarna gingen we hopen dat de site hoger in Google terecht kwam.

Zo wás het, maar zo is het nu niet meer. Google is verandert. De markt is verandert en jouw bedrijf is mogelijk verandert.
Google wil zien dat jouw site iets toevoegt. Iets aan inhoud bijdraagt. Google wil content zien. Ze willen zien dat je er bent. En daar op zit precies de crux. Daar zit precies de reden dat jij als ondernemer zelf ook aan de bak moet om jouw site met grote regelmaat van nieuwe content te voorzien. Daarmee is mijn stelling dat internet markering teamwork is, onderbouwt. Want kwalitatief goede en inhoudelijke artikelen over jouw product, kun je eigenlijk niet aan een derde, een buitenstaander, overlaten. Daarvoor moet je kennis van zaken hebben. Maken van content en het goed plaatsen en linkbuilden daarvan zijn twee vakgebieden die alleen maar effectief kan zijn als ondernemer en SEO specialist nauw samenwerken.

Call Now Button