SEO? Maak een plan!

Het lijkt zo´n simpele vraag: ‘kun je onze site vindbaar maken in Google?’. De wereld die er achter schuil gaat, is echter erg divers, vaak ondoorgrondelijk en complex! SEO? Maak een plan! Het maken van een plan is onontbeerlijk!

SEO? Maak een plan!

 

Nul-meting

Een SEO aanpak begint met een zogenaamde nul-meting van de site. Die meting kent twee hoofdaspecten: 1) de SEO-techische status van de site en 2) de huidige ranking van de zoekwoorden in de zoekmachines. Het doel van de nul-meting is om een inzicht te krijgen in de huidige status van de site om later te kunnen vaststellen dat de SEO werkzaamheden zinvol zijn geweest omdat de waardes van de metingen zijn veranderd.

Bepalen van de zoektermen

De vraag staat hierbij centraal hoe en waarop we gevonden willlen worden. Wat zou een zoekmachine gebruiker moeten intikken ten einde op jouw website uit te komen? Daarvoor maken we een lijst met zoekwoorden, beter gezegd is eigenlijk een lijst met zoektermen. Een zoekterm bestaat uit één of meerdere worden waarop je gevonden wilt worden. Denk daarbij aan ‘wasmachine is kapot’ of ‘wasmachine repareren’. Je verkoopt immers geen wasmachines, maar repareert ze. Alleen gevonden worden op ‘wasmachines’ is dus niet juist en levert ongewenste hits op.
Deze lijst is van uitermate groot belang voor het vervolgtraject.

Een lijst van 20 à 40 zoektermen is daar bij wel het maximaal te behappen.

Optimaliseren van pagina´s

Tijdens de nul-meting wordt de SEO-technische status van iedere pagina getoetst. De resultante hiervan is een inzicht in de incorrecte of de ontbrekende elementen in de pagina optimalisatie. Daarbij kan worden gedacht aan het ontbreken van de belangrijke zoekwoorden in de titel of in de body van een pagina, maar ook een onjuist gebruik van de hoofdstukkopjes.
Deze elementen moeten allemaal per pagina naar de meest optimale waardes worden gebracht. Een 100% score zou daarbij mooi zijn, maar vaak is dat utopie en moeten we genoegen nemen met een lagere score. Een score onder 80% zouden we eigenlijk niet moeten accepteren.

Zoekwoorden ondersteunen voor Google

Nadat de lijst met zoektermen bekend is. begin je met het schrijven van artikelen. Dit artikel wat je nu leest, is zo’n artikel! Ik wil de term SEO hoger in Google hebben en doe dat onder meer met dit artkel.
Een artikel omvat minimaal 300 woorden en is nieuwe, door jou zelf bedachte en geschreven tekst. Je kopieert niets van sites van anderen, dat wordt door Google opgemerkt en mogelijk ook bestraft door een lagere notering of zelfs uitsluiting! Iedere week dien je minimaal één artikel te plaatsen, maar meer is altijd beter. Op die manier help je jouw site voor de door jouw gewenste zoektermen naar boven in de zoekmachines.

Maak een plan

Het optimaliseren van een website en het onderhouden van de zoektermen is een tijdrovende klus. Dat is niet een klus van ‘maak onze site even vindbaar´. Het vindbaar houden is zelfs een doorlopende activiteit zolang de site bestaat. Het moet een dagelijkse routine worden om iets met de zoektermen op jouw site te doen. Stoppen met optimaliseren leidt onherroepelijk tot wegzakken in de zoekmachines. Ten eerste omdat de zoekmachines opmerken dat er géén activiteit meer is (hmmmm, zou de tent nog wel bestaan …) en ten tweede omdat de concurrentie ook niet stil zit.
Stilstand is dus onheroepellijk achteruitgang!

Call Now Button